OFERUJEMY

Usługi księgoweUsługi kadrowo-płacoweZakładanie działalności gospodarczejUsługi dodatkowe

W ramach usług księgowych oferujemy:

 • Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla celów podatku VAT
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz związanych z importem i eksportem
 • Sporządzanie i wysyłanie plików JPK
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

W obszarze usług kadrowo-płacowych zapewniamy:

 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz świadectw pracy
 • Sporządzanie list płac
 • Przygotowanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie bieżących rozliczeń z ZUS i US
 • Sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS i US
 • Sporządzanie druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS
 • Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR
 • Wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną
 • Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i o zarobkach pracowników

W zakresie zakładania i rejestracji działalności gospodarczej oferujemy:

 • Omówienie każdej formy prawnej działalności gospodarczej
 • Przygotowanie druku CEIDG
 • Przygotowanie dokumentów do zarejestrowania spółki
 • Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i rejestracyjnych
 • Informowanie o ustawowych terminach i limitach podatkowych
 • Rejestracja rolników do celów podatku od towarów i usług

Dodatkowo mamy do zaoferowania:

 • Sporządzenie sprawozdań do GUS
 • Przygotowanie deklaracji do PFRON
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • Przygotowanie dokumentów do wydania zaświadczenia A1
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • Reprezentowanie klientów przed US i ZUS i składanie dokumentów w imieniu klienta